Xin Chào MỌI NGƯỜI!!

TRƯỜNG HẢI

Verified

thganming@gmail.com


Tên Đầy Đủ :
Nguyễn Văn Trường Hải
Tình Trạng :
Độc Thân
Công Việc :
Thất Nghiệp
Tuổi :
17
Uớc Mơ :
Làm Tổng Thống
Trụ Sở :
Trái Đất